ForestPortal » Odborný seminár LES a VODA 2010
+421 45 53 14 111

Odborný seminár LES a VODA 2010

Predmetom seminára organizovaného Národným lesníckym centrom vo Zvolene boli najmä hydrické funkcie lesov vo vzťahu k ich obhospodarovaniu. Jeho cieľom bolo prezentovať názory odborníkov rôznych rezortov na uvedenú tému, identifikovať prípadné rozpory a navrhnúť rámcové mechanizmy na odstránenie existujúcich rozporov, zlepšenie vzájomnej spolupráce a informovanosti. Seminára konaného 21. októbra 2010 v Národnom lesníckom centre sa zúčastnili poprední odborní a výskumní pracovníci rezortných organizácií a ústavov, akadémie vied a univerzít, zaoberajúci sa problematikami vzťahov lesa a vody.