+421 45 53 14 111
veda

Datasety

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 59 z 11. februára 2015 NLC zverejňuje datasety o využívaní európskych štrukturálny a investičných fondoch, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR.

Datasety NLC 2015 XLS