ForestPortal » Odborná sekcia I. » Odborné vzdelávanie » Príprava poradcov pre oblasť LH
+421 45 53 14 111
open-book

Príprava poradcov pre oblasť LH

Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva.
Smernica o certifikácii poradcov a vedení Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR (časť I., časť II.)