+421 45 53 14 111
open-book

Podnikanie v LH

 • PODNIKANIE VO VIDIECKEJ TURISTIKE – V LESOTURISTIKE

  Patúš, P., Húska, J., Lehocká, J., Marušáková, Ľ., Roháč, J., Harkabus, Š.

  Cieľom vzdelávacieho kurzu je odborne a osobnostne pripraviť kvalifikovaných poskytovateľov služieb vo vidieckej turistike a to najmä vo vzťahu k lesnému prostrediu, ktorí dokážu v tejto oblasti samostatne podnikať alebo v rámci podnikateľskej činnosti zamestnávateľa rozvinúť rentabilný turistický ruch na vidieku. Učebnica predstavuje princípy vidieckeho turizmu a ekoturizmu, základné právne normy a predpisy na úseku cestovného ruchu, základné komunikačné zručnosti pri sprievodcovaní návštevníkov lesa. Tento projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-032-5

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • PODNIKANIE V POĽOVNÍCTVE A V CHOVE POĽOVNEJ ZVERI

  Lehocký M., Kuric P.

  Publikácia je obsahovo určená pre odbornú a osobnostnú prípravu kvalifikovaných poskytovateľov služieb v poľovníctve a poľovníckej turistiky (napr. poplatkový odstrel, pozorovanie zveri, fotografovanie a filmovanie zveri) poľovných hospodárov a poľovníkov špecialistov. Tematicky je publikácia zameraná na podnikanie v intenzívnych chovoch zveri – v bažantniciach a zverniciach. Publikácia je zostavená na príklade skúseností a poznatkov z poľovníctva a poľovníckej turistiky štátneho podniku LESY SR, ktorý je na Slovensku tradičným a najväčším poskytovateľom služieb v tejto oblasti.

  Publikácia bola vydaná v rámci projektu vzdelávacieho kurzu „Podnikanie v poľovníctve a v chove poľovnej zveri“ Tento projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2007 ISBN 978-80-8093-037-0

  Publikácia v PDF na stiahnutie