+421 45 53 14 111
open-book

Odborné publikácie

 • AKO RASTIE LES

  Lehocká, J., Marušáková, Ľ.

  Útla brožúrka určená predovšetkým mladším vekovým kategóriám (žiaci prvého stupňa základných škôl) opisuje život stromu od malého semienka až po dospelý strom, z ktorého sa potom vyrábajú rôzne drevené produkty. Deťom primeraným spôsobom zároveň vysvetľuje pojmy ako škôlkovanie, lesná škôlka, vyzdvihovanie sadeníc, vyžínanie, semenáčik, mladina, prerezávka, prebierka, ťažba, zvážnica, motorová píla, manipulácia dreva a pod.

  Vydalo: NLC, odelenie reprografie, Zvolen 2007

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • PRÁCA LESNÍKA

  Lehocká, J., Marušáková, Ľˇ.

  Útla brožúrka určená predovšetkým mladším vekovým kategóriám (žiaci prvého stupňa základných škôl) opisuje prácu lesníka, lesný hospodársky plán, rozdelenie lesov a ich obhospodarovanie, starostlivosť o lesy, lesnú ťažbu a ochranu lesa. Predstavuje i úlohy poľovníka a jeho starostlivosť o zver.

  Vydalo: NLC, oddelenie reprografie, Zvolen 2007

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • LES V ZIME

  Lehocká, J., Marušáková, Ľ.

  Tretia zo série brožúr určená predovšetkým deťom prvého stupňa základných škôl, ktorá sa zameriava na typický výzor a atmosféru lesa v zimnom období. Akcentuje v nej význam starostlivosti o zver v zime, vznik škôd na lesnom poraste v zimnom období a následné možné premnoženie hmyzu a úloha lesníka v ochrane lesných porastov.

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • HRÁME A UČÍME SA V LESE

  Program lesnej pedagogiky v štyroch ročných obdobiach

  Hudecová, E., Marušáková, Ľ., Hudecová, Z.

  Táto publikácia slúži ako praktická pomôcka pre lesníkov a ekológov, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou a formou lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy v nich budujú vzťah k lesu. Publikácia okrem popisu cieľov a metód lesnej pedagogiky v sebe zahŕňa vzorové ukážky praktického vyučovania v lese v každom ročnom období. V náväznosti na vymedzenú tému je v publikácii uvedený popis hier a aktivít.

  Vydalo: ÚVVP LVH SR, Zvolen pre ALEA, 2004 ISBN 80-89100-23-6

  Publikácia v PDF na stiahnutie

 • HRY V LESE

  Z nemeckého originálu: Waldspiele. Natur erleben in Lebensraum Wald.

  Preklad: Hudecová, Z.

  Predkladaná zbierka je zameraná na hry v lese a to: hry na zmyslové vnímanie, na spoluprácu a pantomímu, na rozvoj fantázie a meditáciu, na hravé zobrazovanie, obsahuje i dobrodružné, náučné a športové hry. Výborná inšpirácia pre lesných pedagógov.

  Vydal: ÚVVP LVH SR, Zvolen 2003 ISBN 80-89100-02-3

  Publikácia v PDF na stiahnutie