ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Požiare » Škody v lesnom hospodárstve
+421 45 53 14 111
ochrana_2

Škody v lesnom hospodárstve

Požiarmi vznikajú lesnému hospodárstvu priame a nepriame škody. Priame škody súvisia s priamym poškodením resp. znehodnotením dreva, sadbového materiálu v škôlkach, nárastov  a mladých kultúr v lese, ale aj poškodením resp. zničením mechanizačnej techniky v prípade požiarov väčšieho rozsahu.
 
Nepriame škody vznikajú v dôsledku poškodenia (obhorenia) stromov, ktorého výsledkom je oslabenie životaschopnosti postihnutých jedincov. Zdravý strom sa vznieti len ťažko. Ihličnaté dreviny sú zápalnejšie, ako listnaté najmä pre obsah ľahko horľavej živice. Zápalnejšie sú mladé porasty, kde je ešte prítomná burina a tráva.
 
Požiarom oslabené jedince sú následne veľmi často napádané hmyzom a hubami. Takto napadnuté stromy obyčajne postupne chradnú a po určitom čase odumrú.
 
POČET POŽIAROV LESNÝCH PORASTOV, VÝŠKA ŠKÔD A POČET USMRTENÝCH
A ZRANENÝCH OSÔB V OBDOBÍ ROKOV 1993 – 2013 NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
 
Rok
Počet požiarov
Priama škoda
Usmrtení
Zranení
Celková plocha (ha) poškodená požiarmi
1993
674
10 543 600 Sk  
1
16
nesledované
1994
366
3 511 700 Sk  
nesledované
1995
254
3 754 200 Sk  
3
nesledované
1996
662
33 466 500 Sk  
3
nesledované
1997
535
3 209 300 Sk  
2
nesledované
1998
1 056
10 073 100 Sk  
1
7
nesledované
1999
426
5 085 200 Sk  
557
2000
824
385 147 400 Sk  
6
7
904
2001
311
7 140 700 Sk  
6
305
2002
570
17 395 200 Sk  
1
2
595
2003
852
17 436 400 Sk  
2
1 567
2004
155
1 303 000 Sk  
150
2005
286
48 369 600 Sk  
3
528
2006
237
3 565 600 Sk  
178
2007
463
158 016 300 Sk  
1
5
680
2008
182
1 667 000 Sk (55 334 €)  
2
120
2009
347
709 490 €  
1
510
2010
123
346 585 €  
192
2011
303
577 070 €  
403
2012
517
793 860 €  
1
5
1 683