ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Požiare » Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch
+421 45 53 14 111
ochrana_2

Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch

Oheň a les nie sú kamaráti. Práve naopak, oheň pre les predstavuje nebezpečenstvo a lesný požiar je preň skutočná pohroma. Uhasiť ho obyčajne znamená použiť veľké množstvo vody, ktorej dostupnosť je v letných mesiacoch, kedy väčšina požiarov vzniká, často obmedzená. Jedným z možných riešení je stavba protipožiarnych nádrží, ktoré zadržia dostatočné množstvo vody pre hasenie prípadného požiaru. Bývajú situované v ohrozenej oblasti s ľahkým prístupom pre cisterny i vrtuľníky.
 
Protipožiarna nádrž je pripravená poskytnúť vodu, dúfajme však, že nebude treba. Foto: Ing. Marek VANGA

Protipožiarna nádrž je pripravená poskytnúť vodu, dúfajme však, že nebude treba.
Foto: Ing. Marek VANGA

Protipožiarna nádrž je pripravená poskytnúť vodu, dúfajme však, že nebude treba.
Foto: Ing. Marek VANGA
Takouto protipožiarnou nádržou je i Vyšný Tajch v závere Ľubochnianskej doliny vo Veľkej Fatre. Bol vybudovaný po skúsenostiach s hasením posledného požiaru v tejto oblasti v júli 2007, ktoré komplikoval nedostatok protipožiarnej vody. Okolité lesné porasty pritom podľa „Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013“ patria do kategórie lesov s vysokým stupňom ohrozenia lesným požiarom. Pôvodne na tomto mieste stál historický tajch z 19. storočia, ktorý sa využíval pre plavenie dreva.
 
Slávnostné otvorenie nádrže sa konalo 30. júla 2009 za prítomnosti Generálneho riaditeľa Lesníckej sekcie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky prof. Júliusa Novotného, riaditeľa OZ Liptovský Hrádok Ing. Jozefa Zatlukala, zástupcu realizátora stavby spoločnosti ISO&spol Miroslava Mrvu, riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku Slavomíra Hrehu a ďalších hostí. Po úvodných príhovoroch pásku na hrádzi prestrihli prof. Novotný a Ing. Elena Gregorová, riaditeľka Správy NAPANTu. Nasledovali ukážky hasičskej techniky – modernej i historickej – a voľná prehliadka nádrže.
 
 
Protipožiarna nádrž Vyšný Tajch bola vybudovaná s prispením fondov Európskej únie!
 
Ing. Marek Vanga
Lesy SR, š.p. – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen