ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Požiare » Požiar v NP TANAP
+421 45 53 14 111
ochrana_2

Požiar v NP TANAP z 28. apríla 2009

Škody, ktoré spôsobil oheň, presiahli 500 tisíc Euro
 
Spálenisko Foto: Eva Kuchárová

Spálenisko
Foto: Eva Kuchárová

Oheň, ktorý sa v utorok dopoludnia rozhorel v Národnej prírodnej rezervácii Mokriny, zasiahol plochu presahujúcu 150 hektárov. Škodu, ktorú oheň spôsobol, odhadujú Štátne lesy TANAPu na viac ako 500 tisíc Euro (vyše 15 miliónov korún). „Oheň na kalamitnej ploche poškodil prirodzené zmladenie a mladé lesné porasty vo veku od 5 do 40 rokov. Enviromentálne škody, ak by sa dali vyčísliť, sú však niekoľko tisíc násobne vyššie,“ konštatuje Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu a dodáva: „Zabezpečenie rekonštrukcie týchto vzácnych mokraďovitých lesných biotopov si vyžiada tvrdú a náročnú prácu lesníkov Štátnych lesov TANAPu niekoľko nasledujúcich desaťročí.“
 
Na požiarne nebezpečenstvo v kalamitnom území Tatranského národného parku upozorňovali Štátne lesy TANAPu hneď po 19. novembri 2004. Za posledné štyri pokalamitné roky horelo v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu 23 krát . Oheň poškodil plochu takmer 300 hektárov, pričom škoda na majetku štátu sa vyšplhala na takmer 631 tisíc Euro (19 miliónov korún). Najväčším bol požiar z 30. júla 2005, kedy oheň poškodil 233 hektárov, pričom škody prekročili 564 tisíc Euro (17 miliónov korún).
 
Požiar na Kežmarských Žľaboch Foto: Eva Kuchárová

Požiar na Kežmarských Žľaboch
Foto: Eva Kuchárová

 
Od 1. mája do 15. júna platí zákaz vstupu do lesa
 
Od 1. mája do otvorenia letnej turistickej sezóny 15. júna t.r. platí zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu ochrany lesa proti vzniku požiarov. Rozhodol o tom na žiadosť Štátnych lesov TANAPu Krajský lesný úrad v Prešove. Zákaz sa týka lesných pozemkov v okrese Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok vo vlatných územiach TANAPu a PIENAPu a v ich ochranných pásmach. Uvedený zákaz sa nevzťahuje na značkované turistické chodníky na území TANAPu a PIENAPu.
 
Štátne lesy TANAPu žiadajú návštevníkov národných parkov o dodržiavanie zákazu zakladania ohňa vo voľnej prírode, zákazu manipulácie s otvoreným ohňom a zákazu fajčenia v chránenom území. Dodržiavanie ustanovení Návštevného poriadku ako aj rozhodnutia Krajského lesného úradu o zákaze vstupu do lesa počas jeho platnosti budú v území TANAPu a PIENAPu spoločne s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva nepretržite kontrolovať aj členovia Lesnej stráže.
 
Viac informácií k aktuálnemu dianiu v Štátnych lesoch TANAPu a prírode TANAPu nájdete na ich oficiálnej
webovej stránke http://www.lesytanap.sk