ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Požiare » Lesný požiar Staré Hory
+421 45 53 14 111
ochrana_2

Lesný požiar pri Starých Horách z 15. apríla 2007

Rozsiahly lesný požiar, ktorý vypukol v lokalite Kolomaznička medzi dedinami Dolný a Horný  Jelenec, zachvátil ochranný les na strmom svahu (60-80º sklon) so skalnými zrázmi na veľkofatranskej strane Starohorskej doliny v okrese Banská Bystrica. Na svahoch pri ceste medzi Starými Horami a Donovalmi začalo horieť v nedeľu 15.4. 2007 okolo 15:00. Požiar ohrozoval starohorské osady Jelenec, Valentová a Rybô, bezprostredne k obydliam sa však vďaka zásahu hasičov nedostal. V pondelok hasiči oheň lokalizovali na ploche s rozlohou približne 113 hektárov.
 
Foto: Ing. Vladimír MASICA

Foto: Ing. Vladimír MASICA

Pravdepodobnou príčinou požiaru boli poveternostné podmienky (extrémne sucho, vysoké teploty a vietor podmienili vznik tzv. komínového efektu) v kombinácii s ľudským faktorom. Hasiči však nevylúčili ani možnosť, že oheň vzplanul od odhodenej cigarety na miestnej autobusovej zastávke. Požiar sa postupne rozšíril na plochu vyše 120 hektárov v ťažko prístupnom teréne a poškodil 15 lesných porastov v správe Odštepného závodu (OZ) Slovenská Ľupča. Miera poškodenia porastov sa pohybovala v rozmedzí 20-60 %. V lokalite sa nachádzali najmä staré 150-160-ročné bukové porasty s prímesou ihličnatých stromov. Požiar sa šíril prevažne po zemi, kde horelo lístie, tráva a ihličie, do korún stromov sa dostal oheň iba miestami.
 
Foto: Ing. Vladimír MASICA

Foto: Ing. Vladimír MASICA

Priebeh hasenia požiaru
 
Z hľadiska likvidácie požiaru sa jednalo o špecifický prípad zásahu v extrémne ťažko prístupnom teréne, ktorý výrazným spôsobom komplikoval vlastné hasenie požiaru. Pre neprístupný terén so strmými svahmi sa na hasenie využívali hlavne vrtuľníky.
 
Aj napriek tomu, že požiar sa podarilo lokalizovať hneď nasledujúci deň (v pondelok 16.4.2007), uhasiť sa ho podarilo až po 10 dňoch. Na likvidácii požiaru sa podieľali jednotky Hasičského a záchranného zboru z  Banskej Bystrice, Žiliny, Humenného, Bratislavy, Trenčianskych Teplíc a Malaciek v spolupráci s pracovníkmi OZ Slovenská Ľupča, banskobystrickými policajnými jednotkami a vojakmi z leteckej základne Prešov.
 
Do likvidácie ohňa sa celkovo zapojilo 130 hasičov, ktorým pomáhalo päť vrtuľníkov s bambi-vakmi z letky ministerstva vnútra, Ozbrojených síl SR a spoločnosti Air Transport Europe (ATE) Poprad a 11 cisternových hasičských vozidiel. Celkovo sa na hasení požiaru zúčastnilo 154 ľudí.
 
Foto: Ing. Vladimír MASICA

Foto: Ing. Vladimír MASICA

Hlavný cestný ťah medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom polícia pre motoristov kvôli padaniu kameňov, stromov a hustý dym v nedeľu okamžite uzavrela a dopravu odklonila na horský prechod Šturec. Doprava bola obnovená v utorok 17.4. 2007.
 
Do lesov na veľkofatranskej strane Starohorskej doliny, ktoré zasiahol požiar, bol 20.4. vyhlásený zákaz vstupu. Dôvodom bolo zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, ktoré pre túto oblasť vyhlásili hasiči. Riziko sa týkalo územia ohraničeného štátnou cestou 1/59 zo Starých Hôr na Donovaly od križovatky na Tureckú a križovatky v Hornom Jelenci, bočnými dolinami Turecká a Rybô a vrchom Krížna. Zákaz vydal na podnet lesníkov a hasičov Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici.
 
Priame škody boli vyčíslené na 6,87 miliónov SK, ďalších 5,8 milióna SK boli náklady na uhasenie požiaru, ktoré znášali LESY SR, š.p. Banská Bystrica.
 
Z hľadiska ochrany prírody a biodiverzity boli škody spôsobené požiarom klasifikované ako nevyčísliteľné, pretože v lokalite rástli chránené druhy rastlín a žilo tam množstvo chránených živočíchov. Spoločenská hodnota niektorých druhov rastlín môže prevýšiť aj sumu 500 korún a požiar ich na danej lokalite zničil stovky až tisíce. Biotop bukového lesa postihnutý požiarom tak z ochranárskeho hľadiska stratil svoju hodnotu.
 
Ďaľšie fotografie:

Rok po požiari:

Foto: Ing. Vladimír MASICA