+421 45 53 14 111
ochrana_2

Invázne druhy

Viete že…?

  • v posledných rokoch náklady na kontrolu inváznych druhov a odstraňovanie škôd, ktoré spôsobujú v celej EÚ, dosahujú približne 10 – 15 mld. EUR ročne?
  • na porovnanie USA podľa odhadov vynakladá na boj s biologickými votrelcami okolo 80-100 mld. EUR ročne?
  • len približne 40 % inváznych druhov spôsobuje ekonomické škody, všetky ale môžu významne ovplyvňovať biologickú diverzitu?
  • v rozvojových krajinách, v ktorých podiel poľnohospodárstva na HDP je tradične vysoký, môže byť negatívny dopad inváznych druhov na národné ekonomiky a potravinovú bezpečnosť ešte výraznejší ako u zvyšku sveta?
  • postupujúca globalizácia obchodu, dopravy a cestovného ruchu nevyhnutne zvyšuje riziko či už zámerného, alebo náhodného rozširovania organizmov do nového prostredia pričom sa predpokladá, že prebiehajúce zmeny klímy celú situáciu len ďalej zhoršia?

www.cabi.org

ABC inváznych druhov

Invázne druhy oficiálne uznané na Slovensku:

Ďalšie invázne druhy vyskytujúce sa na Slovensku:

Ďalšie materiály s problematikou inváznych druhov:Stratégia EÚ v oblasti inváznych druhov