ForestPortal » Odborná sekcia I. » Ochrana lesa » Biotické škodlivé činitele » Lykožrút smrekový » Súčasný stav lesných porastov v Tichej a Kôprovej doline (august 2012)
+421 45 53 14 111
ekologia

Súčasný stav lesných porastov v Tichej a Kôprovej doline (august 2012)

Odumieranie limby a pralesov

Pôvodne ochranári, a čiastočne aj lesníci, očakávali, že najodolnejšie voči lykožrútovi budú najprirodzenejšie lesy. Vývoj však ukázal, že prvou obeťou lykožrúta sú práve najstaršie a najprirodzenejšie porasty v oboch dolinách, vrátane naturovského biotopu „ 9420 Smrekovcovo-limbové lesy“, ktorý je prioritným biotopom európskeho významu. Lykožrút smrekový napáda nielen smrek, ale aj limbu. Tento vývoj je mimoriadne vážny, pretože starých límb máme na Slovensku len niekoľko tisíc kusov. Už odumretie stoviek z nich teda predstavuje citeľnú stratu. Taktiež treba podotknúť, že prímes limby v biotope nebola ani pred kalamitou nejako vysoká, takže ďalšie zníženie jej podielu môže znamenať zánik jednotlivých segmentov biotopu.

Foto: Ing. Matej SCHWARZ

 

Z diaľky sa často dajú rozoznať len čerstvo odumreté limby, po opadnutí ihličia splývajú s mŕtvymi smrekmi.

Foto: Ing. Matej SCHWARZ

 

Zatiaľ limba odoláva o čosi lepšie ako smrek – zelených límb je v porastoch ešte pomerne dosť, nie je to však pravidlo – vyskytujú sa aj opačné príklady, keď limba odumiera skôr ako posledné smreky.

V Kôprovej doline môže návštevníka trochu oklamať fakt, že „umelé“ lesy v okolí turistických chodníkov sú často zdravšie, zatiaľčo postihnuté pralesy z nich nie sú až tak viditeľné.

Foto: Ing. Matej SCHWARZ

 

Odumieranie lesa zasiahlo aj najkrajšie zákutia doliny, bežnému návštevníkovi skryté,

Foto: Ing. Matej SCHWARZ

 

ale začína sa už prejavovať aj v mladších porastoch na náprotivnej strane doliny. V okolí údolnej cesty využívanej turistami zas vznikajú nebezpečné miesta, ktorých odstraňovanie patrí do pôsobnosti ŠL TANAP-u, nie Štátnej ochrany prírody a už vôbec nie „zelených aktivistov“.

Foto: Ing. Matej SCHWARZ