ekologia

Prevencia

Thanasimus formicarius L. významný predátor lykožrúta

Thanasimus formicarius L. významný predátor lykožrúta

Základom prevencie je po celý rok dôsledne vyhľadávať, vyznačovať, evidovať a hlavne včas spracovávať chrobačiare a ostatné napadnuté drevo. Ďalej je treba odstraňovať z lesa všetok materiál vhodný pre namnoženie l. smrekového, t. j. vyťažené drevo, polomy a výrazne fyziologicky oslabené stromy, a to pred začiatkom jeho rojenia, ak ich nechceme využiť ako lapáky). Drevo, ktoré nie je možné z prevádzkových dôvodov včas odviezť z lesa a ktoré je pre l. smrekového atraktívne, musí byť odkôrnené, prípadne preventívne ošetrené insekticídmi. S ohľadom na následné obranné opatrenia, pri rešpektovaní spracovateľských kapacít, je možné toto drevo využiť ako lapáky (asanovať ho až po napadnutí) alebo otrávené lapáky (preventívne ošetrenie vhodnými insekticídmi a navnadenie feromónovými odparníkmi).

V rámci preventívnych opatrení je možné ošetriť atraktívnu hmotu proti náletu l. smrekového insekticídmi. Samotné ošetrenie síce zamedzí napadnutiu atraktívnej hmoty, avšak z ochranárskeho hľadiska je nevýznamné, lebo nezahubí takmer žiadne podkôrniky – dôjde len k ich rozptylu do terénu. Pionierske chrobáky, ktoré nalietnu ako prvé na preventívne ošetrené drevo zahynú skôr ako začnú produkovať agregačné feromóny. Z toho dôvodu nedôjde k masovému náletu a obranný efekt je minimálny. Výhodnejšie je vybaviť takto ošetrené kmene feromónovými odparníkmi, aby fungovali ako otrávené lapáky, alebo ich nechať najprv nalietnuť a až potom asanovať.

Po rozsiahlych vetrových kalamitách je s ohľadom na l. smrekového výhodnejšie, ak nie je možné spracovať všetko súčasne, začať spracovávať roztrúsené jednotlivé polomy, kde hrozí rozptyl lykožrúta na veľkých plochách a postupovať smerom k väčším celkom. Podobne postupujeme od miest neprístupných k miestam prístupným.

Na veľkých skládkach v blízkosti zdrojov vody je možné v rámci preventívnych opatrení drevo kropiť vodou, čo zabráni rovnako náletu l. smrekového.