ochrana_3

Záver

Bystrá dolina (september 2008)
Odumieranie zakrpatených smrekov v porastoch kosodreviny – kedysi nepredstaviteľné.
Foto: Ing. Matej Schwarz

Súčasné odumieranie smreka je zrejme súčasťou zmenšovania jeho areálu z dôvodu klimatických zmien. Vďaka tomuto trendu sa naše chránené územia menia a už nikdy nebudú také, aké sme ich poznali donedávna. Skúsenosti lesných hospodárov však hovoria, že smrek je možné za cenu určitých opatrení udržať aj v podmienkach, ktoré mu celkom nevyhovujú. Ak donedávna bolo možné pestovať smrek aj v našich pahorkatinách, v 3. či dokonca 2. vegetačnom stupni, nič nebráni jeho pestovaniu v horských oblastiach ešte niekoľko desaťročí. Treba si aj uvedomiť, že zo smrečín sa postupne stáva vzácny biotop, časom ho možno nazveme reliktným. A takéto biotopy sa zvyknú chrániť bez ohľadu na to, či zodpovedajú momentálnej potenciálnej vegetácii daného stanovišťa, alebo nie.

Žiaľ, čas na začatie opatrení na záchranu smrečín je už na mnohých miestach premeškaný a situácia sa stáva ťažko zvládnuteľnou. Na niektorých miestach už prestávajú byť hlavným problémom chránené územia z ich stojacimi suchármi, ktoré už podkôrny hmyz opustil a presunul sa za novými zdrojmi potravy, či už do iných častí chránených území, alebo do hospodárskych lesov. Stále však je potrebné proti ďalšiemu jeho šíreniu bojovať všetkými prostriedkami. Aj spomalenie rozpadu smrečín dáva totiž šancu na vytvorenie diferencovanejšej a odolnejšej budúcej generácie porastov. Dôležité si je však z tohto vývoja zobrať aj poučenie do budúcnosti. Rovnaké problémy, aké máme dnes zo smrekom, sa totiž môžu vyskytnúť aj u ďalšej dreviny. A tam si už nebudeme môcť dovoliť zaváhať.