+421 45 53 14 111
ochrana_3

Sústava Natura 2000 na Slovensku

V júli 2003 vláda SR schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území a v marci 2004 Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu. V nadväznosti na tieto dokumenty vláda SR v apríli 2008 schválila materiál Prehodnotenie sústavy Natura  2000 – chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. 

Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území obsahuje 41 chránených vtáčích území, ktorých rozloha sa pohybuje od 40,77 ha (Dubnické štrkovisko) až po 121 420,65 ha (Volovské vrchy), pričom priemerná rozloha je 31 336,73 ha. Celková výmera navrhovaných chránených vtáčích území zaberá 1 284 806,0886 ha (12 848,06 km2), čo je 26,2 % územia Slovenskej republiky.

 

Prehľad vyhlásených chránených vtáčích území

  

k 31.12.2018

       

č.

názov chráneného vtáčieho územia (CHVÚ)

výmera (v ha)

vyhláška
MŽP SR v Z. z.

zo dňa

účinnosť od

okresy

1

Horná Orava

58 738,0000

173/2005

6.4.2005

1.5.2005

Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín

2

Malé Karpaty

50 633,6000

216/2005

29.4.2005

1.6.2005

Bratislava III., Bratislava IV., Malacky, Myjava, Pezinok, Piešťany, Senica, Trnava

3

Lehnice

2 346,8500

377/2005

8.8.2005

1.9.2005

Dunajská Streda

4

Sysľovské polia

1 772,9400

234/2006

12.4.2006

1.5.2006

Bratislava V.

5

Dolné Považie

31 195,5000

593/2006

12.10.2006

15.11.2006

Komárno, Nové Zámky

6

Tribeč

23 802,8000

17/2008

7.1.2008

1.2.2008

Nitra, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce

7

Ostrovné lúky

8 297,7000

18/2008

7.1.2008

1.2.2008

Dunajská Streda, Komárno

8

Ondavská rovina

15 906,5600

19/2008

7.1.2008

1.2.2008

Trebišov, Michalovce

9

Poiplie

8 062,9000

20/2008

7.1.2008

1.2.2008

Levice, Veľký Krtíš, Lučenec

10

Kráľová

1 215,8200

21/2008

7.1.2008

1.2.2008

Šaľa, Galanta

11

Košická kotlina

17 354,3100

22/2008

7.1.2008

1.2.2008

Košice – okolie, Košice II.

12

Parížske močiare

376,5800

23/2008

7.1.2008

1.2.2008

Nové Zámky

13

Poľana

32 188,3800

24/2008

7.1.2008

1.2.2008

Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen

14

Bukovské vrchy

40 932,4200

25/2008

7.1.2008

1.2.2008

Snina

15

Medzibodrožie

33 753,7000

26/2008

7.1.2008

1.2.2008

Michalovce, Trebišov

16

Dolné Pohronie

229,3200

27/2008

7.1.2008

1.2.2008

Komárno, Levice, Nové Zámky

17

Cerová vrchovina – Porimavie

30 187,7000

30/2008

7.1.2008

1.2.2008

Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota

18

Žitavský luh

155,4000

31/2008

7.1.2008

1.2.2008

Nové Zámky, Nitra

19

Sĺňava

509,2700

32/2008

7.1.2008

1.2.2008

Piešťany

20

Úľanská mokraď

18 173,9100

437/2008

24.10.2008

15.11.2008

Galanta, Senec, Trnava

21

Dunajské luhy*

16 511,5800

440/2008
a 466/2013

24.10.2008
a 16.12.2013

15.11.2008
a 1.1.2014

Bratislava II., Bratislava IV., Bratislava V., Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky

22

Strážovské vrchy

58 673,0800

434/2009

17.9.2009

1.11.2009

Bánovce nad Bebravou, Bytča, Ilava, Pov. Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Žilina

23

Dubnické štrkovisko

40,7700

435/2009

17.9.2009

1.11.2009

Ilava, Trenčín

24

Senianske rybníky

2 668,4700

436/2009

17.9.2009

1.11.2009

Michalovce, Sobrance

25

Laborecká vrchovina

102 813,9100

438/2009

17.9.2009

1.11.2009

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník

26

Muránska planina – Stolica

25 796,4600

439/2009

17.9.2009

1.11.2009

Brezno, Revúca, Rim. Sobota, Rožňava

27

Veľkoblahovské rybníky

91,3400

187/2010

16.4.2010

15.5.2010

Dunajská Streda

28

Nízke Tatry

98 168,5200

189/2010

16.4.2010

15.5.2010

Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok

29

Slovenský kras

43 860,2400

192/2010

16.4.2010

15.5.2010

Rožňava, Košice – okolie

30

Slanské vrchy

60 247,4200

193/2010

16.4.2010

15.5.2010

Košice – okolie, Prešov, Trebišov, Vranov nad Topľou

31

Veľká Fatra

47 445,0100

194/2010

16.4.2010

15.5.2010

Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Banská Bystrica

32

Vihorlatské vrchy

48 286,2639

195/2010

16.4.2010

15.5.2010

Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance

33

Volovské vrchy

121 420,6500

196/2010

16.4.2010

15.5.2010

Rožňava, Košice – okolie, Košice I, Spišská Nová Ves, Gelnica, Prešov

34

Záhorské Pomoravie**

33 067,9900

nariadenie vlády č. 145/2015

17.6.2015

1.7.2015

Bratislava IV, Malacky, Senica, Skalica

35

Malá Fatra

66 228,0600

2/2011

22.12.2010

15.1.2011

Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Prievidza, Ružomberok, Žilina

36

Slovenský raj

25 243,0000

3/2011

22.12.2010

15.1.2011

Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Brezno

37

Tatry

54 611,2900

4/2011

22.12.2010

15.1.2011

Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín

38

Chočské vrchy

16 817,5000

26/2011

1.2.2011

15.2.2011

Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín

39

Špačinsko-nižnianske polia

5 533,5300

27/2011

1.2.2011

15.2.2011

Trnava, Piešťany

40

Čergov

35 849,7100

28/2011

1.2.2011

15.2.2011

Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa

41

Levočské vrchy

45 597,6347

434/2012

19.12.2012

1.1.2013

Kežmarok, Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa

 

spolu

1 284 806,0886

    
 

podiel 41 CHVÚ z rozlohy SR

26,20 %

    
       
 

Poznámky:

     
 

*pôvodná vyhláška o CHVÚ Dunajské luhy z 2008 bola novelizovaná vyhláškou z 2013, kde sa zmenili niektoré ustanovenia pôvodnej vyhlášky,

 

  ale bez zmeny výmery

     
 

**pôvodná vyhláška o CHVÚ Záhorské Pomoravie z 2010 bola zrušená a nahradená nariadením vlády z 2015, pričom došlo aj k zmene výmery

       

 

Národný zoznam území európskeho významu obsahuje 381 lokalít. Na stránke Štátnej ochrany prírody www.sopsr.sk/natura je prehliadač, kde je možné si jednotlivé územia vyhľadať.

Sústava Natura 2000, ktorú tvoria dva typy území (územia európskeho významu a chránené vtáčie územia), zaberá približne tretinu územia Slovenska. Po odčítaní vzájomného prekryvu je to približne 1 463 000 ha.