ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesníctvo a ochrana prírody
+421 45 53 14 111
ochrana_3

Lesné hospodárstvo a ochrana prírody

V lesoch sa dnes na mnohých miestach stretávajú záujmy lesníkov so záujmami ochrancov prírody. Lesy tvoria značnú časť slovenských chránených území. Pred osídľovaním krajiny prvými roľníkmi (tzv. neolitická revolúcia) bola väčšina Slovenska pokrytá lesom. Človek, aby tu mohol existovať, sa preto posledných asi 6 500 rokov zameriaval na odlesňovanie krajiny a jej premenu na poľnohospodársku pôdu. Lesy sa udržali prevažne na plochách menej vhodných pre túto činnosť. Ani tu neunikli záujmu človeka – boli preňho zdrojom dreva, steliva pre dobytok, lesných plodov a diviny. Pásol sa v nich dobytok alebo sa v nich kŕmili iné domáce zvieratá. Vďaka tomuto využívaniu sa aj lesy menili, v posledných storočiach aj cielene, vďaka snahe lesníkov o vyššie výnosy. Napriek tomu lesy Slovenska však ostali prirodzenejšími ako väčšina ostatnej krajiny.