ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesnícke organizácie » Stavovské organizácie
+421 45 53 14 111
Org

Stavovské organizácie

Slovenská lesnícka komora
Študentská 20
96001 Zvolen
Tel.: 045/533 56 82  
Fax: 045/533 56 82
 
Oblastná lesnícka komora Banská Bystrica, predseda Ing. Jaroslav Šulek
Lesy mesta Brezno.s.r.o
Nám.M.R.Štefánika 15
977 01 Brezno
Tel.: 048/611 61 02
 
Oblastná lesnícka komora Bratislava, predseda Ing. Jozef Dóczy
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Sekcia lesnícka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Tel.: 02/5926 65 22
 
Oblastná lesnícka komora Žilina, predseda Ing. Peter Pekara
LESY SR, š. p. odštepný závod Žilina
Námestia M. R. Štefánika 1
011 45 Žilina
Tel. 041/517 21 20
 
Oblastná lesnícka komora Košice, predseda Ing. Vladimír Kohút
LESY SR, š. p. odštepný závod Sobrance
Kúpeľská 69
073 01 Sobrance
Tel.: 056/652 33 30
E-mail: kohut@lesy.sk