ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesnícke organizácie » Neštátne subjekty v LH
+421 45 53 14 111
Org

Neštátne subjekty v LH

RADA ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV SLOVENSKA
J. Kráľa 14
960 01 Zvolen
 
ÚNIA REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV SLOVENSKA
Sídlo:Palárikova 183/16
018 41  Dubnica nad Váhom
Tel: 0905 651 759
E-mail: privlesy@mail.t-com.sk
Doručovacia adresa: Kragujevských Martýrov 809, 014 01 Bytča
E-mail: privlesy@gmail.com
Web: www.privlesy.sk
 
ÚNIA DIECÉZNYCH LESOV NA SLOVENSKU
Obrancov mieru 329
059 34  Spišská Teplica
Tel: 052/773 82 04
E-mail: propopulo@propopulo-poprad.sk
Web: www.propopulo-poprad.sk
 
ZDRUŽENIE  OBECNÝCH  LESOV   SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
J. Kráľa 14
960 01 Zvolen
Tel: 045/547 96 42
Fax: 045/547 97 57
E-mail: zolsr@zolsr.sk
Web: www.zolsr.sk
 
ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV SPOLOČENSTEVNÝCH A SÚKROMNÝCH LESOV BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA
Študentská 20
960 01 Zvolen
Tel.: 045/547 91 76
 
GEMERSKÉ REGIONÁLNE ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV NEŠTÁTNYCH LESOV (GRZVNL)
Šafárikova 71
048 01 Rožňava
Tel.: 058/732 98 10
Fax: 058/732 98 10
Mobil: 0905 445 057
E-mail: gemerlesy@nextra.sk
 
ZDRUŽENIE CERTIFIKÁCIE LESOV SLOVENSKA (ZCLS)
Š. Višňovského 2521/4
960 01 Zvolen
Tel.: 045/520 64 44
E-mail: info@pefc.sk

MESTSKÉ LESY S.R.O. BANSKÁ BYSTRICA
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 24 48
Fax: 048/414 24 34
E-mail: e.apfel@lesybb.sk
Web: www.lesybb.sk
 
MESTSKÉ LESY BANSKÁ ŠTIAVNICA, spol. s. r. o.
E. M. Šoltésovej 1
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/6921 127
Fax: 045/6921 127
E-mail: mestskelesybs@stonline.sk
 
MESTSKÉ LESY V BRATISLAVE, príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/5478 90 34
Fax: 02/5479 31 95
E-mail: lesy@lesy.sk
Web: www.ba-lesy.sk
 
LESY MESTA BREZNO, s. r. o.
Nám. M. R. Štefánika 20/15
977 01  Brezno
Tel.: 048/611 26 86
Fax: 048/611 15 89
E-mail: sekretariat@lesybrezno.sk
Web: www.lesybrezno.sk
 
MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s.
Južná trieda 11
040 01 Košice
Tel.: 055/677 00 15-6
Fax: 055/729 94 86
E-mail: melesko@meleskosice.sk
Web: www.meleskosice.sk
 
LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s. r. o.
J. Kráľa 14
960 01 Zvolen
Tel.: 045/533 01 57
Fax: 045/533 01 57
 
LESPROJEKTA, s. r. o.
Palackého 1274/8
080 05 Prešov
Tel.: 0918 983 996, 0918 765 054
Fax: 055/6712 924
E-mail: lesprojekta@lesprojekta.sk
Web: www.lesprojekta.sk