ForestPortal » Odborná sekcia I. » Lesnícke organizácie » Lesnícke inštitúcie a organizácie
+421 45 53 14 111
Org

Lesnícke inštitúcie a organizácie

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Tel. : 045/531 41 72
Fax: 045/531 41 55
E-mail: nlc@nlcsk.org
Web: https://web.nlcsk.org
 
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
T.G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Tel.: 045/531 41 10
Fax: 045/532 18 83
E-mail: nlc-lvu@nlcsk.org
Web: https://web.nlcsk.org 
 
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV LESNÍCKEHO PORADENSTVA A VZDELÁVANIA ZVOLEN
Sokolská 2     
960 52 Zvolen
Tel.: 045/520 24 02   
Fax: 045/532 52 26
E-mail: nlc-ulpv@nlcsk.org
Web: https://web.nlcsk.org
 
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV LESNÝCH ZDROJOV A INFORMATIKY ZVOLEN
Sokolská 2     
960 52 Zvolen
Tel.: 045/520 22 31
Fax: 045/547 95 06
E-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org
Web: https://web.nlcsk.org
 
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – ÚSTAV PRE HOSPODÁRSKU ÚPRAVU LESOV ZVOLEN
Sokolská 2
960 52 Zvolen
Tel.: 045/520 22 50   
Fax: 045/533 07 09
E-mail: nlc-uhul@nlcsk.org
Web: https://web.nlcsk.org
 
LESY Slovenskej republiky, š. p.
generálne riaditeľstvo,
Nám. SNP 8
975 66 Banská Bystrica
Tel.: 048/434 41 11
Fax: 048/434 41 91
E-mail: lesysr@lesy.sk
Web: www.lesy.sk
Kontakty OZ: www.lesy.sk
 
Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce
Lesnícka 23
962 63 Pliešovce
Tel.: 045/530 61 01
Fax: 045/530 61 02
E-mail: sekretariat@vlm.sk
Web: www.vlm.sk
 
Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod Malacky
Zámocká 7
90118 Malacky
Tel.: 034/772 23 01
Fax: 034/772 36 13
E-mail: sekretariat.ma@vlm.sk
Web: www.vlm.sk
 
Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod Kežmarok
Baštová 18,
06001 Kežmarok
Tel.: 052/466 36 01
Fax: 052/466 36 02
E-mail: sekretariat.kk@vlm.sk
Web: www.vlm.sk
 
Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod Kamenica nad Cirochou
Osloboditeľov 131
06783 Kamenica nad Cirochou
Tel.: 057/779 32 81
Fax: 057/779 31 32
E-mail: sekretariat.kc@vlm.sk
Web: www.vlm.sk