+421 45 53 14 111
Org

Iné organizácie

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ
Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Tel.: 02/5720 33 11
Fax: 02/5720 33 15
E-mail: spz@polovnictvo.sk , sekretariat@polovnictvo.sk
Web: www.polovnictvo.sk
 
LESY SR, š. p.
stredisko Lesnícke  a drevárske múzeum Zvolen
Námestie SNP 35
960 01 Zvolen
Tel.: 045/532 18 86
Fax: 045/532 06 49
E-mail: muzeum@ldmzvolen.sk
Web: www.ldmzvolen.sk
 
Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton
Tel:. 045/691 39 32
Fax: 045/692 19 55
E-mail: info@msa.sk
Web: www.muzeumsv-anton.sk