+421 45 53 14 111
ekologia

2. ministerská konferencia, Helsinky 1993

Druhá ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe sa konala v júni 1993 v Helsinkách (Fínsko). Na tejto konferencii boli prijaté 4 rezolúcie a Všeobecná deklarácia, ktoré boli pripravené v tesnej väzbe so Štrasburgskými rezolúciami. Helsinské rezolúcie a Všeobecná deklarácia taktiež predstavujú spoločnú odpoveď európskych krajín na mnohé z „lesa sa týkajúcich“ rozhodnutí prijatých na „Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji“ v Rio de Janeiro v roku 1992.

GENERAL DECLARATION (Všeobecná deklarácia)

Resolution H1: General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe (Rezolúcia H1: Všeobecné smernice pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe)

Resolution H2: General Guidelines for the Conservation of the Biodiversity of European Forests (Rezolúcia H2: Všeobecné smernice pre ochranu biodiverzity európskych lesov)

Resolution H3: Forestry Cooperation with Countries with Economies in Transition (Rezolúcia H2: Lesnícka spolupráca s krajinami s transformujúcou sa ekonomikou)

Resolution H4: Strategies for a Process of Long-term Adaptation of Forests in Europe to Climate Change (Rezolúcia H4: Stratégia procesu dlhodobej adaptácie európskych lesov na klimatické zmeny)