+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Výmera lesov sveta

Podľa štatistík FAO OSN sa „les“ chápe široko. Je to územie s lesom s korunovým krytom od 10 – 20%, ale zahŕňa sa tu aj „ostatná lesná krajina“, čo je riedkolesie, krovinami porastené územie a postupnou kultiváciou vytváraná krajina. Nakoľko v našom ponímaní nie všetky hore uvedené útvary majú charakter lesa t.j. lesných pozemkov porastených lesným porastom tvoreným stromovitými a krovitými drevinami alebo ich zmesami v ďalšom uvažujeme len s lesom v našom ponímaní.

Celková výmera lesa (213 krajín sveta) je 3 870 mil. ha (rozloha celého Slovenska je 49 036 km2 = 4 903 600 ha čo je 1,27 % z výmery lesov sveta) a na jedného obyvateľa pripadá 0,65 ha lesa čo je približne výmera 1 futbalového ihriska ( 0,70 ha).