+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Výmera lesov na Slovensku

Pred osídlením územia Slovenska človekom pokrývali lesy viac ako 95 % nášho územia. S príchodom človeka do Západných Karpát dochádzalo postupne k odlesňovaniu územia, ktoré vyvrcholilo v 16. až 17.storočí. Od prelomu 19. a 20. storočia sa výmera lesov dlhodobo zvyšuje. Lesnatosť v jednotlivých regiónoch Slovenska je však veľmi rozdielna. Najnižšiu lesnatosť majú nížiny a urbanisticky intenzívne využívané územia ako napr. Podunajská a Východoslovenská nížina, naproti tomu vysokou lesnatosťou sa vyznačujú územia napr. Vihorlatských vrchov. Nízke Tatry, Spišsko – gemerský kras.

Rozloha Slovenska je približne 4 903 400 ha z ktorej pripadá na:

vodné plochy                                   93 300 ha
les                                                2 026 000 ha
ostatné pozemky                          967 400 ha
poľnohospodársku pôdu         1 910 000 ha