ForestPortal » Odborná sekcia I. » Informácie o lesoch » Základné informácie o lesoch
+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Základné informácie o lesoch

V súčasnosti existuje viac ako 250 definícií lesa, ktoré sa rôznia v závislosti od potrieb, tradícií a vzťahu konkrétnych komunít a jednotlivcov k lesu. Definície sa líšia aj v závislosti od účelu použitia, právnická sa líši od definície ekológa. Vo všeobecnosti sa pod lesom zjednodušene rozumie plocha, na ktorej stromy rastú hustejšie. Les však nie sú len stromy. Les treba vnímať ako spoločenstvo, vzťahy, pohyb, proces. Súčasťou lesa sú okrem stromov aj rôzne kry, byliny, trávy, machy, lišajníky, riasy, huby, hmyz, cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky a mikroorganizmy žijúce na stromoch, v rastlinách, živočíchoch a v pôde. Jednotlivé živé zložky lesa sa navzájom ovplyvňujú a pôsobia aj na neživé zložky, ako sú pôda, voda, horniny a minerály.​​