HUL

Zrnitosť pôdy

Tento kód označuje prevládajúcu zrnitostnú frakciu v pôde, resp „dojem“ akým pôda pôsobí pri popise pôdnej sondy. Okrem frakcií uvedených v názve pôda väčšinou obsahuje aj ďalšie, tieto sú však z hľadiska vlastností pôdy menej významné. Kódy zrnitostí sú nasledovné:

 

KódNázov
1piesočnatá pôda
2hlinitopiesočnatá pôda
3piesočnatohlinitá pôda
4hlinitá pôda
5ílovitohlinitá pôda
6ílovitá pôda