+421 45 53 14 111
HUL

Skratky a systematiky

Kódy a systematiky jednotiek

Terén:
  • reliéf terénu (štvormiestny číselný kód, používa sa v typologických zápisoch, podrobných zápisoch prieskumu EKO a v monitoringu stavu lesov)
Pôdy:
Stanovištné jednotky:
Stromová zložka:
Lesnícke mapy: