+421 45 53 14 111
HUL

Atlas drevín

Zoznam drevín, ich číselných kódov a skratiek

Doteraz používané skratky drevín (t. j. stromovitých drevín) boli dané Vyhláškou MPSR č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii. Pre vyhotovenie LHP so začiatkom platnosti od. 1.1.2006 a nasledujúce (vonkajšie – terénne práce v roku 2005) sa v hospodárskej úprave lesov pri opise porastov zavádza nový, aktualizovaný zoznam (číselník) lesných drevín tak, aby bol v súlade s prílohou č. 1  k zákonu č. 217/2004 Z.z [1] v znení zákona 545/2004 Z. z. [2] „Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov a skratiek“. Táto úprava odstraňuje viaceré nedostaky predchádzajúceho číslenika, hoci stále nerozlišuje všetky domáce druhy drevín. V tejto súvislosti upozorňujeme, že po zavedení nových skratiek bude trvať 10 rokov (celý cyklus obnov LHP), kým databázy Lesoprojektu budú obsahovať údaje o týchto drevinách za celé územie Slovenska. Dovtedy budú k dispozícii údaje za niektoré dreviny len podľa starých, už neplatných, skratiek :