+421 45 53 14 111
investment

Odborný seminár

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR

Odborný seminár „Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR“ cieľom ktorého bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Seminár sa uskutočnil dňa 6. 12. 2012.