ForestPortal » Les pre verejnosť » Zaujímavosti z lesa
+421 45 53 14 111
zaujimavosti

Zaujímavosti z lesa

V lese plnom rozličných živých organizmov a ich vzájomných vzťahov nachádzame mnoho prekvapení. Tie súvisia s s prispôsobením sa rozličných organizmov prostrediu, vytvoreniu špecifických foriem života, získavania potravy alebo zabezpečeniu existencie, či prežitiu. V našich podmienkach nemáme až toľko jedinečných – endemických druhov ako napríklad v Austrálii, alebo na Novom Zélande. Nemáme ani také extrémne podmienky pre život, ako sú v Antarktíde. Napriek tomu aj medzi našimi rastlinnými a živočíšnymi druhmi nájdeme mnoho zaujímavostí, rekordov či osobitostí, ktoré je potrebné spomenúť, aby sme si lepšie uvedomili, aký pestrý je svet okolo nás, koľkým požiadavkám a podmienkam sa museli živé organizmy prispôsobiť a že život vo všetkých jeho formách je taký malý zázrak.