ForestPortal » Les pre verejnosť » Turistika » Náučné chodníky
+421 45 53 14 111
hiking

Náučné chodníky

Turisticky značené chodníku predstavujú svojou celkovou dĺžkou, kvalitou značenia, zaznamenaním v rôznych druhoch máp a tým, že veľmi často prechádzajú lesmi, najvýznamnejšiu kategóriu turistických objektov. Ponúkajú pobyt a pohyb v esteticky a zdravotne veľmi vhodnom prostredí. Z hľadiska informovanosti a vzdelávania verejnenosti sú ale pomerne chudobne vybavené a neposkytujú informácie o zaujímavých javoch, lokalitách alebo objektoch nachádzajúcich sa v ich bezprostrednom okolí. Takýto cieľ plnia oveľa lepšie a účinnejšie náučné chodníky. Tie sú realizované štátnymi a neštátnymi subjektami a prostredníctvom rozličných spôsobov poskytujú detailné vysvetlenie a popis rozličných javov.
 
Náučný chodník Kalameny – Liptovský hrad
Lokalita: Liptov, obec Kalameny, Okres Ružomberok
Stručný popis chodníka: Náučný chodník začína v obci Kalameny, vedie popri prírodnom termálnom kúpalisku a pokračuje na náš najvyššie položený hrad – Liptovský hrad (1000 m.n.m.), kotrý bol postavený na brale Sestč s jedinečným výhladom na celú Liptovskú kotlinu. Počas výstupu na hrad prejedete popri 3 zastaveniach, s infopanelmi:
1. zastavenie – Prírodne termálne kúpalisko „Medokýš“: Panel informuje o geológii okolitej krajiny, chemickom zložení a vzniku prameňa Medokýš, pri ktorom sa panel nachádza. Na panely sa tiež nachádza informácia o histórii obce Kalameny a jaskyne, nachádzajúcej sa v brale pod hradom. Pri panely sú tiež umiestnené vzorky hornín z okolia.
2. zastavenie – Fauna a flóra okolia: Panel prezentuje najzaujímavejších zástupcov fauny a flóry okolitej krajiny.
3. zastavenie – Hrad Liptov: Panel sa nachádza v arerály horného nádvoria hradu Liptov, v najvyššom bode náučného chodníka a informuje o bohatej histórii hradu, korý bol postavený predovšetkým na ochranu obchodnej cesty vedúcej z Liptova na Oravu. Hrad mal strategickú polohu na brale Sestrč, zabezpečujúcu optickú kontrolu celej Liptovskej kotliny.
Dlžka, náročnosť a prevýšenie chodníka: dĺžka chodníka: 9000 m prevýšenie: 440 m náročnosť: mierne náročné
Časový rozvrh: Kalameny – Liptovský hrad 1:10h, Liptovský hrad – Kalameny 1:15 h
 

V správe ŠL TANAPu

1. Náučný chodník Zverovka
Lokalita: Zverovka, okolie hotela Primula
Obsahová náplň, zaujímavosti: 5 zastavení: Ako vzniká les, Horniny, Pozostatky činnosti ľadovcov, Studený potok, Ako strom končí svoj život.
Samoobslužný spôsob získavania informácií – turista otvorí schránku, prečíta si zalaminovaný materiál a vráti ho späť. V prevádzke okrem zimných mesiacov.
Dĺžka, náročnosť trasy: 2 200 m, okruh, vhodný aj pre rodiny s deťmi, nenáročný terén, trvanie 1 hodina. 
 
2. Náučný chodník Lesom medzi Plesom a plesom
Lokalita: Na letnom turistickom chodníku medzi Štrbským Plesom a Popradským plesom
Obsahová náplň, zaujímavosti: 13 zastavení – Les sa prihovára, Les nie sú iba stromy, Les vznikal tisícročia, Les má vlastné zákony, Nie je les ako les, O lesných živočíchoch, O lesných drevinách, Limba, O lesných rastlinách, Aj les niekde končí, Les a voda, Neubližujme lesu.
Počas snehovej pokrývky je veľká časť NCH neprístupná kvôli nebezpečným lavínovým poliam
Dĺžka, náročnosť trasy: 3 925 m, nenáročná až mierne náročná trasa, travnie 2 hodiny. 
 
3. Náučný chodník Roháčske plesá
Lokalita: Roháčska dolina
Obsahová náplň, zaujímavosti: 9 zastavení na témy – Lavíny a les, Bezpečnosť pohybu turistov, Roháčsky potok, Kosodrevina, Živočíšstvo, Kvetena okolia chodníka, Najvzácnejšia kvetena, Roháčske plesá. V prevádzke od 15.6. do 31.10.
Dĺžka, náročnosť trasy: 6 300 m, stredne náročná trasa, trvanie 2 hodiny. 
 
4. Náučný chodník Juráňova dolina
Lokalita: Juráňova a Bobrovecká dolina
Obsahová náplň, zaujímavosti: 5 zastavení – kvetena, živočíšstvo, … Zaujímavosťou je tiesňava s vápnomilnou flórou a zvyšky premostení, po ktorých sa tiesňavou v minulosti zvážalo seno a drevo. V prevádzke od 15.6. do 31.10
Dĺžka, náročnosť trasy: 8 000 m, okruh, nenáročná až mierne náročná trasa, trvanie 3 hodiny 
 
5. Náučný chodník Zadné Meďodoly
Lokalita: Zadné Meďodoly, od horárne Pod Muráň po Kopské sedlo
Obsahová náplň, zaujímavosti: 10 zastavení – Čo trápi tatranský les, Náučná geologická plocha, Les ako špongia, Tiesňava Bránka, Meďodolský potok, Medveď – vládca lesa, Panoramatická fotografia, Pastierske vojny, Kvitnúce ozdoby doliny, Medená minulosť. Väčšina panelov v slovenčine a angličtine. V prevádzke od 15.6. do 31.10.
Dĺžka, náročnosť trasy: 6 125 m, mierne náročná trasa, trvanie 2,5 až 3 hodiny
 

V správe Mestské lesy v Bratislave

1. Náučný chodník Červený most- Železná studienka – Kamzík
Lokalita: Bratislava, Železná studienka – Kamzík
Obsahová náplň, zaujímavosti: 18 panelov na turisticky atraktívnej trase predstavuje zaujímavosti z oblasti pamiatkovo chránenej Hornej mlynskej doliny ako aj fauny a flóry na území Mestských lesov v Bratislave.
Dĺžka, náročnosť trasy:  cca 4 km s prevýšením 210 m. Strednú terénna náročnosť, trvanie cca 2,5 hod. 
 
2. Dendrologický náučný chodník
Lokalita: Bratislava, Železná studienka – nad areálom Partizánska lúka
Obsahová náplň, zaujímavosti: Na trase s 5-timi panelmi je možné spoznať dreviny rastúce na území v správe Mestských lesov v Bratislave. Na jednotlivých paneloch je opísane ich praktické využitie pre potreby človeka. V teréne sú vybrané dreviny označené tabuľkami. Na trase sú aj ďalšie atrakcie, ktoré pomôžu hlavne deťom získať poznatky o využití dreva pre človeka a nadobudnúť pozitívny vzťah k prírode, lesu a lesníctvu.
Dĺžka, náročnosť trasy:  Na trase v dĺžke cca 400m. So zastavením sa pri všetkých atrakciách trvanie prehliadky za 35-45min.
 

V správe Mestské lesy v Bratislave

1. Náučný chodník Červený most- Železná studienka – Kamzík
Lokalita: Bratislava, Železná studienka – Kamzík
Obsahová náplň, zaujímavosti: 18 panelov na turisticky atraktívnej trase predstavuje zaujímavosti z oblasti pamiatkovo chránenej Hornej mlynskej doliny ako aj fauny a flóry na území Mestských lesov v Bratislave.
Dĺžka, náročnosť trasy:  cca 4 km s prevýšením 210 m. Strednú terénna náročnosť, trvanie cca 2,5 hod. 
 
2. Dendrologický náučný chodník
Lokalita: Bratislava, Železná studienka – nad areálom Partizánska lúka
Obsahová náplň, zaujímavosti: Na trase s 5-timi panelmi je možné spoznať dreviny rastúce na území v správe Mestských lesov v Bratislave. Na jednotlivých paneloch je opísane ich praktické využitie pre potreby človeka. V teréne sú vybrané dreviny označené tabuľkami. Na trase sú aj ďalšie atrakcie, ktoré pomôžu hlavne deťom získať poznatky o využití dreva pre človeka a nadobudnúť pozitívny vzťah k prírode, lesu a lesníctvu.
Dĺžka, náročnosť trasy:  Na trase v dĺžke cca 400m. So zastavením sa pri všetkých atrakciách trvanie prehliadky za 35-45min.
 

V správe Lesov SR š.p. Banská Bystrica

1. Náučný chodník Oravská Lesná
Lokalita: Oravská Lesná
Obsahová náplň, zaujímavosti: 9 tematicky zameraných zastávok predstavuje lesnícka činnosť a les ako spoločenstvo živej a neživej prírody. Na trase sú aj ďalšie zaujímavosti predstavujúce približovanie dreva koňmi, bývalú lesnú železnicu v Oravskej Lesnej, históriu mlyna Srogončík, výrobu triesla, lesnú škôlku s náradím, kŕmne zariadenia a starostlivosť o zver, včelárstvo a iné zaujímavosti. Náučný chodník sa nachádza v geomorfologickom celku Oravská Magura a zároveň zasahuje aj do oblasti CHKO Horná Orava. Samotná trasa začína pri ZŠ v obci Oravská Lesná, asi 200 m od autobusovej zastávky Ústredie (pri obecnom úrade).
Dĺžka, náročnosť trasy:  cca 3,7 km
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
2. Náučný chodník – Dunajskými luhmi
Lokalita: Gabčíkovo, časť Ášaš
Obsahová náplň, zaujímavosti: Náučný chodník Dunajskými luhmi je je spojený s plavbou po ramenných sústavách Dunaja. Cieľom je oboznámiť širokú verejnosť s flórou a faunou v oblasti zaplavovanej Dunajom, prezentovať prácu lesníkov a ich spoluprácu s vodohospodármi a ochrancami prírody, ako aj s vplyvom vodného diela Gabčíkovo na les a lesné ekosystémy. Náučný chodník bol vybudovaný na území ramenných sústav Dunaja, medzi pôvodným, prírodou vytvoreným korytom rieky Dunaj a ochrannou protipovodňovou hrádzou, v objatí jedinečných dunajských lužných lesov. Z geologického hľadiska sa nachádza na území Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 125 m n. m. Jeho trasa má štyri stanovištia:
 • Dunaj–veľtok Európy
 • Hospodárenie v lužných lesoch
 • Fauna lužných lesov
 • Flora lužných lesov
Dĺžka, náročnosť trasy:  1300 m
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
3. Náučný chodník – Zvernica Teplý vrch
Lokalita: Teplý Vrch, okr. Rimavská Sobota
Obsahová náplň, zaujímavosti: Zvernica Teplý Vrch bola v dnešnom rozsahu obnovená v rokoch 1966-1968. Jej celková výmera je 956,50 ha. Danielia zver bola dovezená z Malých Karpát a z niektorých českých zverníc. V roku 1975 bola časť zvernice o výmere 123,50 ha vyčlenená pre chov muflónej zveri. Muflónia zver pochádza z kvalitných chovov na Slovensku.
Cieľom lesníckeho náučného chodníka je oboznámiť verejnosť s históriou najstaršej zvernice na Slovensku , ktorá siaha až do čias Filipa Coburga , chovom danielej a muflónej zveri , flórou a faunou zvernice Teplý Vrch.Chodník začína aj končí pri chate Lujza. 1. stanovišťom je Lujza park pomenovaný po manželke Filipa Coburga Lujzy.Zvernica spolu rozsiahlymi majetkami v okolí hradu Blh bola vo vlastníctve šľachtického rodu Coburgovcov.Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrh sa nachádza vo zvernici, návštevu treba vopred dohodnúť.  Počas zimných mesiacov nie je verejnosti prístupný.
Dĺžka, náročnosť trasy:  2920 m
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
4. Náučný chodník – Majdán
Lokalita: Majdán
Obsahová náplň, zaujímavosti: 4 stanovištia
 • Husí stok je prameň nachádzajúci sa v skalnatom reliéfe tvorenom vápencom. Kvalita vody je výborná a spĺňa podmienky slovenskej technickej normy použitia aj pre dojčatá. V jeho okolí sa nachádzajú ochranné lesy (tvorené najmä drevinami ako buk, hrab, jaseň, javor, dub a cer) s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Tunajší les je taktiež domovom voľne žijúcej poľovnej zveri ako jeleň, srnec, muflón, diviak i daniel. Vhodný úkryt tu nachádza i líška a jazvec. Z chránených dravých vtákov je najbežnejší myšiak lesný.
 • Stredisko chovu rýb Parina dnes pozostáva z 18 rybníkov, v ktorých sa chová pstruh potočný, pstruh dúhový a sivoň americký. Jeho história siaha až do roku 1879 a je spojená s menom grófa Mórica Pálffy, ktorý dal na horskej bystrine Parná vybudovať sústavy rybníkov pre chov lososovitých rýb. Hydrologicky patrí celé toto územie do Povodia Váhu a v súčasnej dobe zabezpečuje tunajší odštepný závod chov rýb od ikier až po generačné ryby. V blízkosti strediska sa nachádzajú dva solitéry smreka obyčajného, ktoré boli vysadené v roku 1848 na počesť korunovácie cisára Františka Jozefa I. Dosahujú výšku 32 a 35 m a v tejto bukovej oblasti majú okrem kultúrnej hodnoty mimoriadnu estetickú a krajinotvornú funkciu.
 • Vodná nádrž Parina bola vybudovaná v roku 1993 a dodnes slúži ako zdroj vody pre nižšie položené rybníky a tiež plní ochrannú funkciu (zachytáva jarné vody a prívalové letné zrážky). Jej okolie je domovom vodného vtáctva ako napr. kačica divá, volavka popolavá, bocian čierny a vyskytuje sa tu aj ondatra pižmová. Za bystrinou vidieť trasu bývalej úzkorozchodnej lesnej železnice, ktorá sa používala na dopravu dreva do chemickej továrne. Tento 11 km úsek bol daný do prevádzky okolo roku 1900 a slúžil až do roku 1960.
 • Lokalita Močiar je príkladom vzniku a vývoja bukových porastov. Vidieť tu všetky vývojové štádiá lesa: semenáčiky, nálet, nárast, mladinu, žrďkovinu, žrďovinu, dospievajúce, dospelé a prestárle bukové porasty. Sú to hospodárske lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia drevnej hmoty pri súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov (vodohospodárska, pôdochranná, rekreačná, zdravotná atď.).
Dĺžka, náročnosť trasy:  5500 m
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
5. Náučný chodník – Moravany nad Váhom
Lokalita: Moravany nad Váhom
Obsahová náplň, zaujímavosti: 4 stanovištia
 • Volavecje časťou náučného chodníka, ktorá vám poskytne krátky pohľad do vývoja lesa a lesného hospodárstva. Lesy majú svoju históriu, počas ktorej boli stáročia ovplyvňované osídľovaním a ľudskou činnosťou. Lesníctvo sa na Slovensku vyvíjalo spolu s baníctvom a má bohatú minulosť a tradíciu. Prvým náznakom právnej regulácie prístupu k lesom je Nariadenie kráľa Žigmunda županovi zvolenskej stolice z roku 1426. V roku 1565 bol vydaný lesný poriadok kráľa Maximiliána II, ktorý bol zameraný na racionálne využívanie lesov, plánovité rúbanie a sledovanie obnovy lesných porastov. Prvou komplexnou právnou úpravou je Tereziánsky lesný poriadok z roku 1769, ktorý vo svojich 55 bodoch sleduje zabezpečenie troch hlavných cieľov: určiť poriadok v ťažbe dreva, ustáliť spôsoby pestovania nových lesov a zabezpečiť trvalý úžitok z lesov a ich ochranu.
 • Lokalita Čierny potok je spojená s prácou v lese, ktorá bola v minulosti a ešte aj dnes je veľmi náročná na fyzickú prácu. Prešla technickým vývojom od primitívnych manuálnych foriem až po dnešnú vyspelú techniku. Týmto územím prechádzala kedysi lesná úzkokoľajná železnička s celkovou dĺžkou 12 km, ktorá spájala Moravany nad Váhom a lokalitu Jelenie Jamy. Postavená bola v roku 1900 a slúžila na dopravu dreva a ľudí z okolitých hôr a v jeseni bola často využívaná na poľovačky. Princíp prevádzky bol jednoduchý. Konské záprahy vytiahli železničné vozíky na miesto určenia, tam ich lesní robotníci naložili drevom, ktoré k železničke približovali konské a volské záprahy a samospádom, za pomoci brzdára, spúšťali do moravanského depa.
 • Lokalitou Výtoky vedie chodník popod Sokolie skaly so zachovanou pôvodnou teplomilnou faunou a flórou. V týchto skalách sa nachádzajú jaskyne osídlené už v mladšej dobe kamennej, o čom svedčia nájdené ozdoby z prevŕtaných ulitníkov, zbytky keramiky a kosti z ulovených zvierat. Boli tu nájdené aj pozostatky jaskynných medveďov. Okolité lesy postihla v roku 1999 silná vetrová kalamita, počas ktorej padlo za obeť vyše 80 000 m3 drevnej hmoty. Všetky kalamitné plochy sú v súčasnosti zalesnené a opäť začínajú plniť poslanie lesov, hlavne pôdoochrannú, vodohospodársku a ďalšie dôležité funkcie.
 • Trhovičná lúka, presnejšie povedané čistinka sedla Gajdy slúžila ako prechod z Ponitria na Považie. Práve tadiaľto viedla v stredoveku frekventovaná cestná komunikácia spájajúca Nitru s Moravou. Názov lúky pochádza z obdobia, keď sa na tomto mieste stretávali obyvatelia okolitých obcí Ponitria a Považia za účelom obchodu. Tunajšie lesy sú tvorené hlavne zmiešanými dubovo-bukovými porastmi s prímesou javora, jaseňa, lipy, smreka a smrekovca, ale i bohatým zastúpením liesky, bazy, svíbu, drieňa a hlohu, ktoré vytvárajú veľmi dobré podmienky pre život rôznej divej zveri a vtáctva. Žije tu hlavne jelenia, diviačia, muflonia a srnčia zver. Ďalej sa tu vyskytuje líška, jazvec, mačka divá, kuna a iné malé šelmy. Okrem spevavého vtáctva tu nájdeme aj niektoré vzácne druhy dravcov a sov, hlavne orla kráľovského a výra skalného.
Dĺžka, náročnosť trasy:  5300 m
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
6. Náučný chodník – Pece-Čertov kopec
Lokalita: Pezinok
Obsahová náplň, zaujímavosti: 4 stanovištia
 • Lokalita Pezinský hrad sa nachádza pod historickým miestom s málo zachovanými zvyškami múrov stredovekého hradu z 13. storočia. Pezinský hrad dali postaviť pravdepodobne grófovia Svätého Jura a Pezinka a mal za úlohu strážiť cestu na Záhorie cez sedlo Javorina a taktiež miestne náleziská zlata. Okrem lesného hospodárstva bolo jedným z príjmov miestneho obyvateľstva oddávna i vápenníctvo. Prvá písomná zmienka o ťažbe kameňa v tejto oblasti pochádza z roku 1699. Výnosy z lesa boli v minulosti požívané i na ušľachtilé sociálne ciele. Takto vznikla v Pezinku Študijná základina Jána Pálffyho na základe jeho testamentu z roku 1907. Jej poslaním bolo poskytovať z dôchodkov lesných a poľnohospodárskych majetkov štipendiá vynikajúcim študentom, ktorí si chceli po úspešnom skončení vysokých škôl prehlbovať svoje vedomosti a zručnosti v cudzine.
 • Lokalita Rybníček nám dá odpoveď nato, kto to boli „huncokári“. Takže „huncokári“ – holzhackeri boli bavorskí a tirolskí drevorubači, ktorí prišli na územie Malých Karpát v polovici 18. storočia s nástupom vlády cisárovnej Márie Terézie (1740–1780). V oblasti Pezinka boli usadzovaní nielen na Pálffyovskych majetkoch, ale jednotlivé rodiny žili roztrúsene aj po horských samotách. Zaoberali sa najmä ťažbou dreva v malokarpatských lesoch a po celých dvesto rokov žili v uzavretom spoločenstve, bránili sa asimilácii a sobášili sa len vo vlastnej komunite. Začiatkom druhej svetovej vojny žilo v Malých Karpatoch približne 800 osôb hlásiacich sa k huncokárom. Po skončení vojny im však bola prisúdená kolektívna vina a väčšina z tých, čo prežili, bola deportovaná do Nemecka. Lokalita Rybníček slúži aj ako hlavný zdroj pitnej vody pre mesto Pezinok.
 • Lokalita Hrubý Ostrý Rybníček a jej okolité lesy sú tvorené bukovými a zmiešanými porastmi s prímesou javora, jaseňa, lipy, smreka a smrekovca, ktoré vytvárajú veľmi dobré podmienky pre život rôznej divej zveri a vtáctva. Žije tu päť druhov raticovej zveri: jelenia, danielia, muflonia, srnčia a diviačia zver. Zvlášť dobré životné podmienky tu má muflonia zver. Z malých lesných šeliem tu žije líška, jazvec, kuna a iné malé šelmy, prechodne aj rys ostrovid. Vyskytujú sa tu i niektoré vzácne druhy dravcov a sov, hlavne orol kráľovský a výr skalný, taktiež sova lesná a myšiak lesný. V tichých lokalitách žije bocian čierny a krkavec čierny. V týchto pestrých listnatých lesoch nachádzame veľa druhov spevavého vtáctva. K najpočetnejším druhom celoročne obývajúcim lesy patria sýkorky. Po celý rok tu stretávame aj brhlíka, sojku a ďatľa.
 • Lokalita „Pod Čertovým kopcom“ dostala názov podľa Čertovho kopca, ktorý je najvyšším vrcholom Pezinských Karpát. Je súčasťou hrebeňa, po ktorom vedie známa turistická trasa „Štefánikova magistrála“. V minulosti boli v týchto miestach najväčšie zásoby kvalitnej drevnej hmoty. Prevažne sa jednalo o čisto bukové porasty, v hrebeňových častiach sa vyskytoval i vzácny javor či jaseň. V súčasnosti sú tieto porasty viditeľne poškodené viacerými kalamitami opakujúcimi sa v nepravidelných intervaloch, ktoré sú dôsledkom nepriaznivého vplyvu ľudskej činnosti a následných klimatických zmien. Spracovanie kalamity – náhodných ťažieb je nákladnejšia a rizikovejšia činnosť ako bežná plánovaná rubná ťažba. Hrozí tu i veľké nebezpečenstvo úrazov. V okolitých lesoch sa nachádzajú aj stopy po banskej činnosti. Prvé písomné zmienky o baniach v Pezinku siahajú do začiatku 14. storočia. Ťažba zlata sa však postupne stala stratovou, a tak ju nahradili iné rudy, a to najmä antimón a neskôr pyrit. Definitívne uzatvorenie pyritových baní po roku 1896 súviselo so zatvorením továrne na výrobu kyseliny sírovej na Cajle (oblasť Pezinka), ktorá bola roku 1848 prvá svojho druhu v Rakúsko-Uhorsku.
Dĺžka, náročnosť trasy: 4700 m
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
7. Náučný chodník – Tajch
Lokalita: Pavlovce
Obsahová náplň, zaujímavosti: Náučný chodník má dve trasy alebo celky.
V prvom celku je náučný chodník zameraný na les a jeho funkcie, genetickú hodnotu existujúcich semenných zdrojov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – prírode blízke hospodárenie ( objekt PRO SILVA ), zakladanie lesa, lesnícka činnosť, škola v prírode – škola bez tried so zameraním na lesnú pedagogiku bude oslovovať najmä mladšie generácie s možnosťou návštev skupín a celých školských tried.
Druhý celok, je pokračovaním prvého, jeho zameranie v komplexe expozícií je pre všetky generácie nevynímajúc ani tie mladšie a najmladšie. V ďalších expozíciách vypovedá o kategóriách lesa, chránených územiach , horninách. V ďalšom sú prezentované vodné tajchy, historické danosti územia, lom na ťažbu kameňa a lesnícka činnosť.
Dĺžka, náročnosť trasy:  prvý celok dĺžka cca 2500 m, prevýšenie 80 m, od 410 m.n.m. do 500 m.n.m, druhý celok dĺžka 4500 m, prevýšenie 230 m.
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
8. Náučný chodník – Smolnícka huta
Lokalita: Smolnícka Huta
Obsahová náplň, zaujímavosti: prierez lesníckou činnosťou a prírode blízkym obhospodarovaním lesa, prepojenosť na lesnú pedagogiku, génová základňa pre smrek, jedľu a borovicu.Chodník má 16 stanovíšť:
 • Charakteristika územia LO Smolnícka Osada, mapa, trasa LNCH.
 • Stromy, rastliny na záujmovom území– Smolnícka Osada
 • Chata Tri Duby – lesnícke stavby, 3D exponáty
 • Zver v Slovenskom Rudohorí – Volovské vrchy, starostlivosť o ňu, 3D exponáty.
 • Pestovanie lesa – výberková prebierka.
 • Pestovanie lesa – výchova bukových mladín
 • Spoločenstvá záujmového územia – biotopy
 • Pestovanie lesa – výchova jedľovo – bukových mladín
 • Mykológia – huby
 • Ideálny výberkový les – prírode blízke obhospodarovanie lesa, 3D exponáty, pôdna sonda, pedologické pomery.
 • Prírode blízke obhospodarovanie lesa, výberkový spôsob.
 • Hydrologické pomery, vodstvo záujmového územia, 3D exponáty.
 • Semenárstvo, 3D exponáty
 • Typické spoločenstvo jelší
 • Snehová jama, uskladňovanie sadeníc, 3D exponáty
 • Východoslovenská energetika, a.s. a lesy
Dĺžka, náročnosť trasy:  4400 m, prevýšenie 195 m, trvanie prehliadky 2-4 hodiny.
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
9. Náučný chodník – Čierna Mláka
Lokalita: Bardejov, mestská časť Bardejovské kúpele
Obsahová náplň, zaujímavosti: zameranie na mimoprodukčné funkcie lesa. Chodník má 18 zastávok, okrem nich na chodníku nájdete drevenú rozhľadňu na Zborovský hrad, kamennú terasovitú vyhliadku na hlavný hrebeň Čergovského pohoria, kaplnku svätého Huberta, príšeru vystupujúcu z vôd jazierka pri Zimnej studn,i či iné zaujímavé objekty. Samozrejmosťou sú lavičky na oddych, studničky i zrubové ohnisko. Zastávky náučného chodníka: 
 
 1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku ČIERNA MLÁKA 
 2. Spoznávanie drevín podľa kôry
 3. Lesy osobitného určenia
 4. Les a voda
 5. Vietor, syn Slnka
 6. PRO SILVA
 7. Zver – súčasť lesa
 8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou
 9. Kaplnka sv. Huberta
 10. Vyhliadka na Zborovský hrad
 11. Čierna mláka
 12. Čergov – perla severovýchodného Slovenska
 13. Les a vzduch
 14. Pôdoochranná funkcia lesa
 15. Brečtan popínavý
 16. Ťažba – prostriedok výchovy lesa
 17. Les – súčasť krajiny
 18. Rastové fázy lesa
Dĺžka, náročnosť trasy:  3 okruhy
1. okruh – Jedľový – nenáročný – dĺžka 1,9 km – prevýšenie 100 m
2. okruh – Bukový – mierne náročný – dĺžka 3,7 km – prevýšenie 220 m
3. okruh – Javorový – náročný – dĺžka 3,9 km – prevýšenie 290 m (z okruhu vedú dve odbočky na vyhliadky)
Celková dĺžka chodníka 4460 m
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk
 
10. Náučný chodník – Kamjana
Lokalita: v blízkosti mesta Medzilaborce
Obsahová náplň, zaujímavosti: Po prekonaní 124 metrového prevýšenia sa turistom otvorí prekrásny výhľad na okolitý kraj pri povestnom Čertovom kameni, nazvanom podľa vyrytého reliéfu čertovej hlavy v skale. S týmto mystickým miestom je spojená aj minulosť neďalekého baziliánskeho kláštora (monastiera) v Krásnom Brode. Na severe sa zas nachádza lokalita Brúsy, známa vďaka dávnym kameňolomom, roztrúseným balvanom a originálnym skalným útvarom. Geologické podložie tvoria flyšové horniny – pieskovce, ílovce, zlepence a ílovité bridlice, pochádzajúce z obdobia druhohôr a starších treťohôr ( vrchná krieda a paleogén ). Pre pohorie Laboreckej vrchoviny sú typické bučiny, s bohatým zastúpením ostatných listnatých drevín – javora, jaseňa, brestu, brezy, osiky a čerešne. Z ihličňanov dominuje smrek, jedľa, smrekovec a borovica. Zo živočíchov je tu zastúpených 8 druhov plazov, 12 druhov obojživelníkov, viac ako 50 cicavcov a vyše 100 vtákov. K najbežnejším patrí diviak, jeleň, srnec, jazvec a líška. Tiež sa tu vyskytuje medveď, vlk, rys, mačka divá, kuna a vydra. Z Poľska sem občas zablúdi los a zubor.
 
Dĺžka, náročnosť trasy:
Náučný chodník je rozčlenený na dva úseky: kratší má dĺžku 2 196 metrov , 5 stanovíšť a je prístupný aj pre cyklistov. Celá trasa chodníka má 7 stanovíšť, dĺžku 3 346 m a prevýšenie 124 metrov.
Ďaľšie informácie: www.lesy.sk