ForestPortal » Les pre verejnosť » Turistika » Čo robiť keď…
+421 45 53 14 111
hiking

Čo robiť keď...

…keď vás  pichne hmyz (osa, včela, sršeň)

 • Pokúste sa čo najskôr vytiahnuť z rany žihadlo, a to čistým nechtom alebo hrotom nožíka, nikdy sa ho neusilujte vytlačiť. Postihnuté miesto dôkladne umyte mydlom i vodou a prikladajte naň ľadové alebo aspoň studené obklady.
 • Pri vpichu v ústach cmúľať ľad, alebo vyplachovať studenou tekutinou
 • Pri zväčšovaní opuchu na druhý deň vyhľadajte lekára. Ak ste už mali neprimeranú reakciu v minulosti, poraďte sa s lekárom, ktorý vám dá pohotovostný liek pre prípadnú potrebu.
 • Dôležité je postihnutého pozorne sledovať. Je totiž celkom možné, že sa uňho prejavia alergické reakcie: napr. začervenanie pokožky, ktoré sa začína rýchlo šíriť z miesta vpichu, alebo problémy pri dýchaní .
 • Ak nastala alergická reakcia začneme s umelým dýchaním, a masážou srdca.
 • Zabezpečiť rýchlu lekársku pomoc 112!
 
…keď zistíte, že máte kliešťa
 
 • Miesto prisatia dezinfikovať, potom kliešťa vytiahnuť tak, aby ste ho nerozmliaždili a nedostali sa do styku s obsahom jeho čriev, a miesto opäť dezinfikovať. Ozubený rypáčik kliešťa nemá závity a do kože sa teda „nešraubuje“, ale iba zasunie a ukotví háčikmi.
 • Kliešťa treba dráždiť  (odstrániť) kývavými pohybmi z jednej strany na druhú, kliešť sa dráždením zvyčajne sám uvoľní. Vybratého kliešťa je najlepšie spáliť. Je to zdĺhavá robota, pri ktorej sa netreba ponáhľať, lebo pri rozpučení sa zvyšuje riziko nákazy. Kliešť sa nesmie pred vyťahovaním potierať vazelínou, hustým olejom či krémom (ako sa to robilo voľakedy) – kliešť vypúšťa do tela šťavy  a tým sa zvyšuje riziko nákazy.
 
…keď Vás uštipne had
 
 • Asi 10 cm nad pohryznutým miestom uviažeme škrtidlo, nie veľmi tuho, aby bol hmatateľný pulz.
 • Umožníme  vytekanie krvi, končatinu znehybníme a necháme nižšie.
 • Ranu vymyjeme hydrogénom, alebo mydlovou vodou a sterilne zaviažeme.
 • V prípade puchnutia nad škrtidlo uviažeme ďalšie. Nepodávame alkohol, kávu.
 • V prípade bezvedomia, zastavenia dýchania a neprítomnosti pulzu začneme okamžité umelé dýchanie a masáž srdca.
 • Zabezpečíme transport do zdravotníckeho zariadenia.
 • Zabezpečiť rýchlu lekársku pomoc 112!

Nezabúdajme, že Prvá pomoc má číslo 112!

 
Ak potrebuje pomoc a voláte na číslo 112, mali by ste uviesť nasledovné informácie:
 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty.
 
… keď ste našli poraneného vtáka?
 
Všetky u nás voľne žijúce vtáky sú zároveň chránenými živočíchmi  a každý nález je potrebné ihneď oznámiť orgánu ochrany prírody. (Krajské a Obvodné úrady životného prostredia. Ich adresy sú uvedené na www.obcan.sk) alebo Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky (www.sopsr.sk), organizácii Ochrana dravcov na Slovensku ( www.dravce.sk).
 
Odchyt poraneného vtáka si vyžaduje šetrný prístup, môžeme ho prikryť ľahkou prikrývkou, dekou, nikdy nie igelitom. Umiestnime ho do krabice s otvormi, aby sme znížili pohybovú aktivitu. V prípade zlomenín je vhodné poškodenú končatinu zafixovať. 
 
Nezabúdame na zabezpečenie odbornej pomoci, ktorá zvyšuje šance poraneného zvieraťa na prežitie.
 
Mláďa vypadnuté z hniezda, ktoré vie už trošku poletovať, necháme na zemi, prípadne ho vyložíme na konár. Matka takéhoto mláďatka  ho dokŕmi aj na zemi.
 
 
…keď ste našli usmrtené zviera?
 
S uhynutým zvieraťom v žiadnom prípade nemanipulujeme, aby sme predišli riziku infekcie, alebo nákazy (besnota). V prípade úhynu väčšieho zvieraťa na frekventovanom mieste, jeho nález ohlásime polícii č. 112!
 
Privlastňovať si uhynutú zver, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri môže v zmysle zákona č. 23/1962 o poľovníctve  v znení neskorších predpisov len vlastník pozemku s právom poľovníctva!

​​​