ForestPortal » Les pre verejnosť » Turistika » Chov koní na Muráni
+421 45 53 14 111
hiking

Chov koní na Muráni

Okrem klasickej mechanizácie – ako sú rôzne druhy traktorov a približovacej techniky sa v našich lesoch stretávame aj s jedným z najstarších súputnikov človeka – koňom. Jeho využivanie síce neustále klesá, ale v najnáročnejších prírodných podmienkach Slovenska má svoje stále miesto. Pre prácu v lese nie je možné použiť hocijaké kone, ale s určitými špecifickými charakteristikami.

Nie každé plemeno je vhodné pre ťažkú prácu v lese. Kvôli týmto  osobitným  požiadavkám sa na Slovensku pristúpilo k šlachteniu koní s požadovanými vlastnosťami. V poslednej dobe sa okrem klasického využívania koní pre potreby lesníctva začali využívať kone aj na liečebné a rekreačné účely.

Zámerom chovu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve a agro a lesoturistike. Hlavným produktom chovu je štvorročný kôň po absolvovaní základného výcviku. Stredisko chovu koní Dobšiná je zamerané na chov chladnokrvných koní plemena norik muránskeho typu. Chovateľský program norika muránskeho typu je zakotvený v Štatúte plemennej knihy. Chovným cieľom je chladnokrvný kôň chovaný na norickom génovom základe. Norik je kôň stredne veľkého rámca s dobrým osvalením. Je to pracovitý a dobre ovládateľný kôň, s dobrým temperamentom a dobrým charakterom. Je dobre živiteľný. Program je realizovaný chovateľskými metódami, hodnotením exteriéru, výkonnostnými skúškami, stanovením plemennej hodnoty a selekčnými opatreniami. Cieľom chovateľského programu je sústavné skvalitňovanie genetickej úrovne celej populácie. Dodržiavanie chovateľského programu je pravidelne dvakrát ročne kontrolované odbornou komisiou. Kone z SCHK Dobšiná sa pravidelne zúčastňujú na rôznych výstavách, kde dosahujú popredné umiestnenia.

(zdroj: www.lesy.sk)

História chovu koní na Slovensku(www.horses.sk)

Medzinárodná konferencia Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu na Slovensku, Zvolen 2009

Vladimír Šmelko: Aktuálne problémy chovu norika muránskeho typu v š. p. LESY SR 
František Grácz: Norik muránsky v kontexte ostatných plemien koní chovaných na Slovensku 
Markéta Sedlinská: Zdravotní problematika chovu chladnokrevných koní 
Jarmila Dubravská: Podpora rozvoja chovu koní na Slovensku 
Valéria Messingerová, Miroslav Stanovský: Technologické princípy využitia koní v lesnom hospodárstve 
Marko Halo: Nové systémy v chove koní 
Ivan Pompura: Využitie norického plemena na slovenskom vidieku