+421 45 53 14 111
hiking

Arboréta

Arborétum je plocha vyčlenená na účelovú výsadbu stromov a krov pre vzdelávacie a vedecké účely. Arborétum na rozdiel od botanickej záhrady, ktorej hlavným cieľom je umožniť štúdium rastu a vývoja nielen drevín a krov ale aj bylinných druhov rastlín,  kladie dôraz na štúdium a výskum drevinovej vegetácie.