+421 45 53 14 111
hiking

Turistika

Slovensko má v európskom kontexte mimoriadne postavenie. Žiadna iná krajina nemá také rôznorodé prírodné bohatstvo koncentrované na takej relatívne malej ploche. Okrem mora má Slovensko všetko, čo činí krajinu príťažlivou a pre návštevníka zaujímavou. Toto prírodné bohatstvo je prístupné sieťou rozličných ciest, chodníkov a cyklotrás. Pohyb po hrebeňoch hlavných pohorí poskytuje výhľady na všetky svetové strany. Hustá sieť turisticky značených chodníkov a pomerne dobrá dostupnosť verejnej dopravy vytvárajú spolu so zastúpením veľkého množstva historických a kultúrnych pamiatok a prírodných objektov výborné predpoklady na rozvoj turistiky vo všetkých jej formách.​​​​