ForestPortal » Les pre verejnosť » Lesná pedagogika
+421 45 53 14 111
LP

Lesná pedagogika

Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode – v lese.

Lesná pedagogika svojimi aktivitami dopĺňa vedomosti a životnom prostredí, jeho ochrane a trvaloudržateľnom rozvoji.

Viac na stránke www.lesnapedagogika.sk alebo na facebookovej stránke