+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Keď je les chorý

Rovnako ako človek či iný organizmus, aj les môže byť chorý. Môžu ho napadnúť rôzni škodcovia a vírusové či hubové ochorenia, ale môže byť poškodený aj vetrom, suchom, nadmerným vlhkom, zverou alebo znečisteným ovzduším. Posúdiť závažnosť jeho ochorenia je však omnoho zložitejšie ako u človeka. Les je totiž zložitý ekosystém pozostávajúci z mnohých organizmov aj z neživých zložiek. Preto je pomerne ľahké určiť, nakoľko je chorý či zdravý jednotlivý strom, ťažšie je už povedať, či sú choré všetky stromy v lese a ešte ťažšie, či je chorý les ako celok. Zdravie stromov sa posudzuje najmä podľa ich podľa percenta straty listov alebo ihličia, čiže defoliácie. Podobne ako je to v prípade rastlín v kvetináči, zdravý strom nemusí mať 100 % možných listov. Za priemernú defoliáciu, ktorá už môže znamenať poškodenie stromu sa považuje strata listov nad 25 %, za závažnú až strata listov väčšia ako 60 %. Okrem toho sa hodnotí aj nezdravé sfarbenie listov alebo ihličia, pretože pri niektorých ochoreniach lístie najprv uschne (sčervenie alebo zožltne) a až potom opadáva. Niektoré ochorenia sa na listoch alebo ihličí prejavia až v poslednom štádiu, takže ich musíme hľadať priamo na kmeňoch alebo koreňoch stromov. Pri rôznych hnilobách alebo poraneniach kôry môže koruna stromu vyzerať zdravo aj keď je poškodených 80 % pletív vedúcich vodu a živiny v tele stromu. Potom však stačí už len málo a strom uhynie (uschne alebo sa zlomí) a stratí všetky listy.

Ochorenie stromovej vrstvy lesného ekosystému sa vyjadruje percentom poškodených alebo mŕtvych stromov. Nie je to však celkom jednoduché – les dokáže medzery po mŕtvych stromoch zaplniť tým, že zostávajúce stromy sa rozrastú. Túto schopnosť má najmä mladší les, u staršieho lesa je náhrada možná najmä dorastením semenáčikov, čo však môže trvať mnoho desaťročí. Hospodár zas môže choré a odumreté stromy odstraňovať, takže les vyzerá na pohľad zdravšie než naozaj je. Pokiaľ choré stromy môžu byť zdrojom nákazy pre ostatné, prikazuje mu to aj zákon. Okrem toho má hospodár možnosť využiť viaceré metódy ochrany lesa, čo je vlastne obdoba našej medicíny. Okrem už spomenutých karanténnych opatrení je možné použiť niektoré chemikálie a ďalšie spôsoby. Aj tu platí, že prevencia je lepšia ako neskoršia radikálna liečba.

Les netvoria iba stromy, takže aj keď stromy uhynú, stále tu ostávajú byliny, živočíchy, pôdne mikroorganizmy a ďalšie zložky lesného ekosystému. Stromy však predstavujú však v lese určujúcu zložku. Tvoria absolútnu väčšinu lesnej biomasy, svojimi orgánmi ohraničujú priestor lesa, vytvárajú lesnú mikroklímu, svojim opadom vytvárajú vrstvu humusu, poskytujú potravu, úkryt či substrát veľkej časti lesných druhov. Ak sa stromová vrstva lesa zmení, zmení sa aj všetko ostatné – bylinný podrast, druhové zloženie živočíchov a dokonca aj pôdne mikroorganizmy. Preto les, v ktorom sú stromy dlhodobo v zlom zdravotnom stave môžeme považovať za chorý. V súčasnosti sa les stáva chorým vplyvom zlého stavu životného prostredia, či globálnych zmien klímy.

A ak sa má pre zlepšenie jeho zdravotného stavu niečo urobiť, lesy už nejaký čas nebudú vyzerať tak nedotknuto ako vyzerali predtým. Rozhodovanie je tu naozaj ťažké, vždy treba citlivo zvážiť, či je zásah nevyhnutný a ako sa má vykonať.