ForestPortal » Les pre verejnosť » Informácie o lesoch » Ďaľšie odborné vzdelávanie
+421 45 53 14 111
Informácie o lesoch

Ďaľšie odborné vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie, ako významná súčasť celoživotného učenia, zahrňuje široké spektrum vzdelávacích činností, ktoré nevedú k formálnemu stupňu vzdelania potvrdenému v strednom školstve výučným listom, maturitným vysvedčením, vo vysokoškolskom školstve akademickým titulom. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje ako vzdelávanie občianske, záujmové a predovšetkým ako ďalšie odborné vzdelávanie. Kvalita vzdelávacích kurzov je zabezpečená akreditáciou na Ministerstve školstva SR. Akreditácia je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutočňovať vzdelávaciu aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 386/ 1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/ 1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Neformálne vzdelávanie upravuje:

  • Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a jeho novela č. 567/2001
  • Živnostenský zákon, Zákon o zamestnanosti, Zákonník práce.