ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie » Podpora LH » Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022
+421 45 53 14 111

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“) je hlavným nástrojom na čerpanie finančných prostriedkov z EPFRV. Hlavným cieľom programu je zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj.

Podpora lesníctva prostredníctvom PRV SR 2014 – 2022 sa realizuje formou projektových a neprojektových opatrení.