+421 45 53 14 111

Podpora LH

Vlastné finančné zdroje vlastníkov a správcov lesného majetku získané prevažne z tržieb za predaj drevnej hmoty nepostačujú na plnenie všetkých úloh súvisiacich zo starostlivosťou o les. Taktiež pri poskytovaní rozmanitých ekosystémových služieb  pre verejnosť vznikajú majiteľom a obhospodarovateľom  zvýšené náklady.

Na zvýšené náklady súvisiace so zabezpečením trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a plnenie ekosystémových služieb lesa je preto potrebné využívať podporné nástroje.