ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie » Ďalšie vzdelávanie » Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení
+421 45 53 14 111

Stanovenie veku vybraných druhov
zveri po ulovení

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sa spôsobov stanovenia veku vybraných druhov ulovenej zveri rôznymi metódami s dôrazom na postupy Mitchellovej metódy (metóda je založená na princípe sčítavania vrstiev náhradného zubného cementu medzi koreňmi stoličiek. Touto metódou možno zistiť presný vek vo vyše 80 % prípadov).

Účastníci absolvujú odborný program v rozsahu 10 vyučovacích hodín, prakticky si vyskúšajú určenie veku Mitchellovou metódou (prepílenie moláru M1 na polovicu, vyleštenie usadeniny cementu, pomocou mikroskopu zanalyzovanie stavu vrstiev a následné určenie veku jeleňa resp. jelenice).

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, účastník po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získa osvedčenie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/ 2009Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Cena kurzu je 1200 € bez DPH za jednu vzdelávaciu aktivitu pri počte do 20 účastníkov prípadne dohodou (v závislosti odpočtu účastníkov a miesta konania).

Kontaktná osoba:     JUDr. Ing. Katarína Golianová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                     045/5314 345

                                      katarina.golianova@nlcsk.org