+421 45 53 14 111

Lesný sprievodca

Cieľom je prostredníctvom inovatívnych metód a prístupov environmentálneho vzdelávania pripraviť účastníkov na zážitkové sprevádzanie v lesnom prírodnom prostredí ako podporu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. Kurz má rozsah 40 hodín, je organizovaný formou 2 sústredení (3 dni, 2 dni).

Kurz Lesný sprievodca je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, číslo akreditácie: 2257/2016/77/1.

Kurz sa otvára pri počte minimálne 15 účastníkov.

Miesto realizácie: Zvolen

Cena kurzu: 180 € bez DPH na 1 účastníka

Možnosť online ekvivalentu vzdelávania.

Kontaktná osoba:       Ing. Veronika Jaloviarová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                       045/5314 268

                                       veronika.jaloviarova@nlcsk.org