+421 45 53 14 111

Lesnícke minimum

Kurz je určený pracovníkom v oblasti lesného hospodárstva, ktorý nemajú lesnícke vzdelanie. Účastníci kurzu získajú poznatky zo základov ekológie lesa, lesníckej zoológie, lesníckej botaniky a fytocenológie, dendrológie, hospodárskej úpravy lesa, pestovania lesa a lesníckej politiky. Kurz má rozsah 40 hodín a je organizovaný formou 2 sústredení (3 dni, 2 dni).

Kurz sa otvára pri počte minimálne 15 účastníkov.

Miesto realizácie: Zvolen.

Cena kurzu: 180 € bez DPH na 1 účastníka.

Možnosť online ekvivalentu vzdelávania.

NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v rámci práce s verejnosťou realizuje projekty na podporu pozitívnej prezentácie lesného hospodárstva, práce lesníkov a budovanie vzťahu verejnosti k lesom. Ide o projekty Lesnícke dni, Detská lesnícka univerzita a Les ukrytý v knihe.

Kontaktná osoba:       Ing. Veronika Jaloviarová – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

                                       045/5314 268

                                       veronika.jaloviarova@nlcsk.org