ForestPortal » Poradenstvo a vzdelávenie
+421 45 53 14 111

Poradenstvo a vzdelávanie

Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – CTPLP Zvolen, sa ročne zúčastňuje približne 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva.

Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Zárukou kvality je akreditácia  vzdelávacích kurzov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva SR. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Lesnícka terminológia od A po Z